پارک جنگلی میرزا کوچک خان مشهد

پارک جنگی میرزا کوچک خان مشهد در خیابان دانش شرقی و در نزدیکی بازار رضا واقع شده است. این پارک از امکاناتی مانند: زمین های ورزشی، کتابخانه عمومی کودکان و نوجوانان، شهر بازی و .... برخوردار می باشد. این پارک مکان مناسب و دلنشینی برای مسافران تور مشهد محسوب می شود.

آدرس: مشهد، ضلع جنوب غربی میدان هفده شهریور

پارک جنگلی میرزا کوچک خان مشهد

پارک جنگلی میرزا کوچک خان مشهد

پارک جنگلی میرزا کوچک خان مشهد