بنای هارونیه مشهد

این بنا در ۲۵ کیلومترى شمال غربى مشهد در حاشیه غربى جاده مشهد – طوس واقع شده است . بقعه هارونیه‏ بنایى مکعب شکل و آجرى است که در قلب دشت طوس قرار گرفته . این بنا از نظر عظمت و قدرت ایستایى داراى معمارى خاص است و چون تنها اثر برجاى مانده از شهر باستانى طوس است ، اهمیت آن را بیشتر می سازد . این بنای تاریخی در حدود 600 متری از آرامگاه فردوسی قرار گرفته و در کنار این بنا سنگ سیاهی به عنوان یادبود امام محمد غزالی از عارفان قرن پنجم و ششم هجری نیز به چشم می خورد .

بنای هارونیه مشهد

 

بنای هارونیه مشهد

فضای این بنا به ارتفاع 25 متر و وسعت 12 در 12 متر می باشد . در انتهای بنا سه حجره و اتاقک قرار گرفته است . تحقیقات نشان داده است که این بنا مربوط به قرن های هفتم یا هشتم هجری بوده که در دهه اخیر نیز بازسازی شده است .

بنای هارونیه مشهد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید